top of page

Regulamin

§1 Ogólne postanowienia

1. Regulamin zastrzegamy dla firmy A&D Logistic Zgodnie z Art. 116. 4 lutego 1994 r.
2. Na komunikatorze DISCORD obowiązuje kultura osobista, szacunek, zero krzyku, nie przerywanie drugiej osobie.
3. Osoby przyłapane na oszustwie będą automatycznie usuwane z firmy i opisywane na czarnej liście.
5. Za wszelkie sprawy firmowe odpowiedzialny jest zarząd firmy.
6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
7. Zakazuje się reklamowania innych firm jak i grup z różnych stron społecznościowych, serwerów discord. Bez wcześniejszej zgody zarządu.

§2 Rekrutacja

1. Swoje podanie należy złożyć na stronie firmy https://www.adlogisticvs.com/rekrutacja.

2. Użytkownik po odrzuceniu podania, może ponownie starać się o przyjęcie do firmy po tygodniu od momentu odrzucenia podania.

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, użytkownik musi zgłosić się na nasz serwer Discord w celu rozmowy wstępnej.

4. Do Firmy dołączyć może osoba, która: przeczytała i akceptuje ten regulamin, posiada sprawny mikrofon, oryginalną wersję gry Euro Truck Simulator 2 lub/i American truck simulator i ma skończone 15lat.

5. Rekrutacja do firmy odbywa się każdego dnia między godziną 8 a 23. ■ Osoba zainteresowana dołączeniem do firmy może wybrać tryb gry na jakim chce grać SP lub/i MP.

§3 Okres Próbny

1. Nowo przyjęte osoby do firmy zaczynają od Okresu Próbnego który:

    - Trwa 2 Tygodnie.

    - Pokonać dsytams 10,000 km.

    - Zaliczyć trasę z zarządem.  

2. Zobowiązana jest do ustawienia Player Tagu na serwerach TruckersMP (A&D Logistic OP).

3. Kierowca który nie wykonał okresu próbnego, może starać się o ponowne dołączenie do firmy po upływie miesiąca od dnia zwolnienia.

4. Osoba na Okresie Próbnym nie może uczestniczyć w konwojach między firmowych/między narodowych.

5. Nie ma dostępu do modów firmowych i nie może prosić o nie innych pracowników lub zarządu firmy.

§4 Kierowcy

1. Każdy Pracownik po ukończeniu Okresu Próbnego zaczyna od rangi Nowicjusz.

2. Po Pokonaniu określonej liczbie KM ranga kierowcy będzie się zmieniać aż do samego Weterana.

3. Kierowca który chce brać udział w konwojach między firmowych/między narodowych musi zdać Prawo Jazdy.

4.  Kierowca nie ma limitu KM do wykonania w przeciągu Tygodnia/Miesiąca, liczy się tylko jego aktywność w grach ETS2/ATS i na serwerze discord.

5. Podczas normalnej trasy z ładunkiem, nie obowiązuje żaden limit prędkości, Wyjątkiem są konwoje.

6. W grze należy ustawić malowanie firmowe które jest podane na kanale —͟͞🎨・malowanie-firmowe.

7. W grze należy ustawić Player Tag (A&D Logistic) w ustawieniu kolorystycznym (R255 G184 B0).

8. Określenia czy trasy w firmie będzie pokonywał w systemie, Rzeczywistym (do 100km/h) czy Wyścig (do 180km/h).

Kierowcy do momentu przejechania 50,000km nie mają dostępu do modów firmowych.

9. Firma na potrzeby kierowców jest w stanie zaoferować:

    - Rozpiski.

    - Egzaminy.

    - Przydzielanie Zestawów.

10. Każdy Kierowca zainteresowanych jedną z tych opcji musi poinformować zarząd o wyborze jednego z tych rozwiązań.

§4.1 Rozpiski

1. Rozpiski są to trasy tworzone przez Spedytora i polegają na:

    - Przejechaniu trasy z pkt. A do pkt. B, które zostały wybrane przez spedytora.

2. Aktualnie system rozpisek działa w systemie:

    - Tygodniowy: Kierowca dostaję trasę na 1 tydzień.

    - Miesięczny: Kierowca dostaję trasę na 1 miesiąc.

3. Każda rozpiska zaczyna się na Bazie firmowej.

4. Każda rozpiska kończy się na Bazie firmowej.

5. Aby wykonywać rozpiski kierowca zobowiązany jest zaopatrzyć się w program typu Trucky Overlay, Virtual speditor, itd.

§4.2 Egzaminy

1. Na ten moment są 2 egzaminy:

    - ADR: Który umożliwia transport ładunków niebezpiecznych.

    - Gabaryt: Który umożliwia transport ładunków ponad normatywnych.

2. Egzaminy przebiegają w 2 etapach:

    - Części teoretycznej: Kierowca wykonuje test.

    - Części praktycznej: Kierowca wykonuje trasę z osobą z zarządu która ma tak samo zdany egzamin (Dotyczy się tylko Egzaminu na Gabaryt).

§4.3 Przydzielanie Zestawów

1. Przydzielanie zestawu polega na:

    - Wyborze ciężarówki.

    - Wyborze Naczepy.

2. Osoba upoważniona do przydzielania zestawów to @dominik11729.

3. Kierowca który dostanie zestaw zobowiązany jest do:

    - Przejechania nim 25,000km.

4. Po przejechaniu określonego dystansu kierowca ma możliwość do:

    - Zmiany Zestawu.

    - Zostania na tym samym zestawie.

5. Danym zestawem jeździmy tylko na:

    - Singlu .

    - Konwojach SCS.

6. Kierowcy którzy mają ciężarówki z malowaniem imiennym od razu mają przypisaną ciężarówkę.

    - Ciężarówkę z malowaniem imiennym można też zmienić na okres wyżej wymieniony.

§5 Prawo Jazdy

1. O Prawo Jazdy może ubiegać się każdy Kierowca który ukończył Okres Próbny.

2. Posiadanie Prawa Jazdy umożliwia Kierowcy uczestnictwo w konwojach między firmowych/między narodowych.

3. Kurs na Prawo Jazdy składa się z dwóch etapów.

    - Kursu na którym Kierowca będzie szkolony do zdania egzaminu.

    - Egzaminu na którym będą sprawdzane umiejętności kierowcy.

4. Za przeprowadzanie Kursów i Egzaminów odpowiedzialny jest Instruktor.

5. Na umówienie się na Prawo Jazdy kierowca ma czas:

    - 1 Miesiąca dla nowych osób w firmie.

    - 2 Tygodnie dla kierowców którzy stracili Prawo Jazdy.

6. Prawo Jazdy można stracić za:

    - Nieprawidłową jazdę na Konwojach między firmowych/między narodowych.

    - Notoryczne uszkadzanie pojazdów uczestników konwoju bez większego powodu.

7.  Jeżeli kierowca będzie unikał/nie pojawiał się na ustalonych terminach, zostanie zwolniony z firmy.

§6 Urlopy

1. Podanie o urlop należy składać na kanale —͟͞🛌・urlopy.

2. Podanie o urlop może złożyć każdy pracownik firmy po ukończeniu Okresu Próbnego.

3. Podanie o urlop można złożyć w każdym momencie z uwzględnieniem do kiedy ma on trwać i z jakiego powodu. ■ Decyzję o akceptacji podania podejmuje zarząd firmy.

4. Przebywanie na urlopie zwalnia osobę z obowiązku wykazywania się aktywnością.

§7 Ostrzeżenia

1. Dopuszczalne jest posiadanie dwóch ostrzeżeń.

2. Otrzymanie kolejnego ostrzeżenia wiąże się z rozmową osobistą z zarządem firmy lub zwolnieniem.

3. Ostrzeżenia są nadawane na podstawie:

    - Obecność na zebraniach.

    - Wykonywanie obowiązków kierowcy.

    - Oszustwa.

    - Wtrącanie się w sprawy zarządu.

    - Inne sytuacje, które będą nieodpowiednie wg zarządu.

&8 Konwoje

1. Wymagane jest pojawienie się na każdym konwoju firmowym.

2. Każdy kierowca musi zdać prawo jazdy aby uczestniczyć w konwojach między firmowych/między narodowych.

    - Członkowie zarządu mogą zabrać osobę bez Prawa Jazdy na konwój na własną odpowiedzialność.

3. Osoba biorąca udział w konwoju zobowiązana jest do:

   - Pojawieniu się w ciężarówce jak i naczepie wybranej przez zarząd (o ile jest wybrana) (brak zastosowania się do tego grozi usunięciem z konwoju).

   - Ciężarówka musi być zatankowana do Pełna.

   - Cały Zestaw (Ciężarówka + Naczepa) musi być w pełni naprawiony.

   - Powinna mieć ustawioną trasę konwoju.

4. Zachować odstęp minimum 100 metrów za pojazdem poprzedzającym.

5. Na konwojach stawiamy się w godzinach zbiórek, maksymalnie 15 min przed odjazdem konwoju.

6. W trakcie konwoju firmowego nie przekraczamy 100km/h.

   - Drogi ekspresowe 90 km/h.

   - Drogi pozostałe 70 km/h.

   - Miasto 50 km/h. 

7. W przypadku konwoju między firmowego dostosowujemy się do zasad panującym na nim. ■ Ewentualne bramki na trasie, przejeżdżamy metoda "na suwak".

8.  Nie wyprzedzamy innych uczestników konwoju bez wcześniejszej zgody osoby prowadzącej konwój.

bottom of page