top of page

Regulamin

§1 Ogólne postanowienia

1. Regulamin zastrzegamy dla firmy A&D Logistic Zgodnie z Art. 116. 4 lutego 1994 r.
2. Na komunikatorze DISCORD obowiązuje kultura osobista, szacunek, zero krzyku, nie przerywanie drugiej osobie.
3. Osoby przyłapane na oszustwie będą automatycznie usuwane z firmy i opisywane na czarnej liście.
5. Za wszelkie sprawy firmowe odpowiedzialny jest zarząd firmy.
6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
7. Zakazuje się reklamowania innych firm jak i grup z różnych stron społecznościowych, serwerów Discord. Bez wcześniejszej zgody zarządu.

§2 Rekrutacja

1. Swoje podanie należy złożyć na stronie firmy https://www.adlogisticvs.com/rekrutacja.

2. Użytkownik po odrzuceniu podania, może ponownie starać się o przyjęcie do firmy po tygodniu od momentu odrzucenia podania.

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, użytkownik musi zgłosić się na nasz serwer Discord w celu rozmowy wstępnej.

4. Do Firmy dołączyć może osoba, która: przeczytała i akceptuje ten regulamin, posiada sprawny mikrofon, oryginalną wersję gry Euro Truck Simulator 2 lub/i American truck simulator i ma skończone 15lat.

5. Rekrutacja do firmy odbywa się każdego dnia między godziną 8 a 23.

6. Osoba zainteresowana dołączeniem do firmy może wybrać tryb gry na jakim chce grać SP lub/i MP.

§3 Okres Próbny

1. Nowo przyjęte osoby do firmy zaczynają od Okresu Próbnego który:
   - Trwa 2 Tygodnie.
   - Musi pokonać dystans 10,000 km.
   - Zaliczyć trasę z zarządem.

2. Zobowiązana jest do ustawienia Player Tagu na serwerach TruckersMP (A&D Logistic OP).

3. Kierowca który nie wykonał okresu próbnego, może starać się o ponowne dołączenie do firmy po upływie miesiąca od dnia zwolnienia.

4. Osoba na Okresie Próbnym nie może uczestniczyć w konwojach między firmowych/między narodowych.

5. Nie ma dostępu do modów firmowych i nie może prosić o nie innych pracowników lub zarządu firmy.

§4 Kierowcy

1. Każdy Pracownik po ukończeniu Okresu Próbnego zaczyna od rangi Nowicjusz.

2. Po Pokonaniu określonej liczbie KM ranga kierowcy będzie się zmieniać aż do samego Weterana.

3. Miesięczny limit to 5000km w formie rozpiski która jest tworzona przez @Spedytor.
   - Nie przejechanie normy km wiąże się z podwojeniem jej liczby na następny miesiąc.

    - Za dwu krotne nie wyjechanie normy kierowca zostaje zwolniony z firmy 

4. Podczas normalnej trasy z ładunkiem, nie obowiązuje żaden limit prędkości, Wyjątkiem są konwoje.

5. Zabronione jest wożenie ładunków samochodami osobowymi.
- Wyjątkiem od tego są specjalnie organizowane konwoje.

6. W grze należy ustawić malowanie firmowe które jest podane na kanale —͟͞🎨・malowanie-firmowe.

7. W grze należy ustawić Player Tag (A&D Logistic) w ustawieniu kolorystycznym (R255 G184 B0).

8. Kierowcy do momentu przejechania 25,000km nie mają dostępu do modów firmowych.

9. Firma na potrzeby kierowców jest w stanie zaoferować:
   - Rozpiski.
   - Realna Ekonomia.

10. Każdy Kierowca zainteresowanych jedną z tych opcji musi poinformować zarząd o wyborze jednego z tych rozwiązań

§4.1 Rozpiski

1. Rozpiski są to trasy tworzone przez Spedytora i polegają na:
   - Przejechaniu trasy z pkt. A do pkt. B, które zostały wybrane przez spedytora.

2. Aktualnie system rozpisek działa w systemie:
   - Tygodniowy: Kierowca dostaję trasę na 1,2,3 Tygodnie.
   - Miesięczny: Kierowca dostaję trasę na 1 miesiąc.

3. Aby wykonywać rozpiski kierowca zobowiązany jest zaopatrzyć się w program typu Trucky Overlay, Virtual speditor, itd.

§5 Urlopy

1. Podanie o urlop należy składać na kanale —͟͞🛌・urlopy.

2. Podanie o urlop może złożyć każdy pracownik firmy po ukończeniu Okresu Próbnego.

3. Podanie o urlop można złożyć w każdym momencie z uwzględnieniem do kiedy ma on trwać i z jakiego powodu.

4. Decyzję o akceptacji podania podejmuje zarząd firmy.

5. Przebywanie na urlopie zwalnia osobę z obowiązku wykazywania się aktywnością.

§6 Ostrzeżenia

1. Dopuszczalne jest posiadanie dwóch ostrzeżeń. 

2. Otrzymanie kolejnego ostrzeżenia wiąże się z rozmową osobistą z zarządem firmy lub zwolnieniem.

3. Ostrzeżenia są nadawane na podstawie:
   - Obecność na zebraniach.
   - Wykonywanie obowiązków kierowcy.
   - Oszustwa.
   - Wtrącanie się w sprawy zarządu.
   - Inne sytuacje, które będą nieodpowiednie wg zarządu.

§7 Konwoje

1. Wymagane jest pojawienie się na dwóch konwojach w miesiącu.
    - Każde nieusprawiedliwiona nieobecność na konwoju wiąże się z ostrzeżeniem

3. Osoba biorąca udział w konwoju zobowiązana jest do: 
   - Pojawieniu się w ciężarówce jak i naczepie wybranej przez zarząd (o ile jest wybrana) (brak zastosowania się do tego grozi usunięciem z konwoju).
   - Ciężarówka musi być zatankowana do Pełna.
   - Cały Zestaw (Ciężarówka + Naczepa) musi być w pełni naprawiony.
   - Powinna mieć ustawioną trasę konwoju.

4. Zachować odstęp minimum 100 metrów za pojazdem poprzedzającym.

5. Na konwojach stawiamy się w godzinach zbiórek, maksymalnie 15 min przed odjazdem konwoju.

6. W trakcie konwoju firmowego nie przekraczamy 100km/h.
    -Drogi ekspresowe 90 km/h.
    -Drogi pozostałe 70 km/h.
    -Miasto 50 km/h.

7. W przypadku konwoju między firmowego dostosowujemy się do zasad panującym na nim.

8. Ewentualne bramki na trasie, przejeżdżamy metoda "na suwak".

9. Nie wyprzedzamy innych uczestników konwoju bez wcześniejszej zgody osoby prowadzącej konwój.

bottom of page