top of page

Egzamin ADR

Egzamin ADR

Witam na Egzaminie który upoważnia do transportu ładunków niebezpiecznych. Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć na 75% pytań poprawnie.
Powodzenia.

obraz_2023-01-16_210930567.png
1. ADR upoważnia do
2. Co zaliczamy do ładunków wybuchowych
3. Klasa 2 ADR odpowiada za
5. Klasa 7 ADR odpowiada za
4. Podania poniżej tabliczka oznacza że transportowany jest
obraz_2023-01-16_211913417.png
6. Kto może dokonywać kontroli na drodze pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne?
7. Numer telefonu alarmowego służb ratunkowych, to:
8. Do klasy 9 według ADR należą:
9. Gaśnice znajdujące się na pojeździe:
10. Towarem niebezpiecznym w transporcie drogowym jest:

Dziękujemy za poświęcony czas

bottom of page